Privacyverklaring

Google Analytics: Privacy vriendelijk

De website van Aan den lijve maakt gebruik van Google Analytics om te zien hoeveel bezoekers deze website krijgt en welke pagina’s er met regelmaat worden bekeken. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. De resultaten en analyses die uit Google Analytics worden afgelezen worden gebruikt om het aanbod op de website te verbeteren.

Contact formulier

Via deze website kun je contact met Aan den lijve opnemen door het contactformulier in te vullen. Laat je mailadres achter als je wil dat ik via de mail contact opneem. Als je liever wilt dat ik je terugbel, laat dan je telefoonnummer achter.

Contactgegevens worden alleen gebruikt om contact op te nemen n.a.v. een vraag of opmerking. De gegevens die bij dit formulier worden ingevoerd worden niet opgeslagen, dit komt als e-mailbericht binnen en het bericht wordt verwijderd nadat je vraag beantwoord is.

Privacystatement Aan den lijve

Voor een goede massage is het noodzakelijk, dat ik een klantdossier aanleg.  Dit is een wettelijke verplichting, conform de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.

Aan den lijve neemt je privacy en de bescherming daarvan serieus en zal al je gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Daarnaast neemt Aan den lijve passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Voor de administratie en het verzenden van nieuwsbrieven worden bepaalde gegevens ook door andere partijen gezien. Aan den lijve heeft met die mensen een Verwerkingsovereenkomst, om er zeker van te zijn dat zij net zo zorgvuldig met je gegevens omgaan.

Je dossier bevat de volgende gegevens en informatie:

1. Persoonsgegevens:

Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum.

Als je je nota’s wilt declareren bij je zorgverzekering, is het nodig om de naam van je zorgverzekering en het polis/klant/relatienummer te vermelden op de factuur.

2. Persoonlijke omstandigheden

Hierbij worden gegevens vastgelegd, betreffende medicijngebruik, therapeutisch verleden, thuissituatie, werk etc.

3. Bijzondere persoonsgegevens:

Gegevens met betrekking tot gezondheid, op basis van de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst.

4. Klachten

Het gaat hier om de klacht, die de aanleiding vormt om hulp te zoeken

5. Hulpvraag

De hulpvraag betreft datgene waar je begeleiding bij wil/nodig heeft. De hulpvraag kan verschillen van de klachten.

6. Sessieverslag

Verslaglegging van wat tijdens de sessie is gedaan (op welke plek massage, welke oefeningen, welke inzichten en tussentijdse evaluatie).

Je kunt je dossier natuurlijk op ieder gewenst moment inzien, wijzingen of laten verwijderen.

De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

1. Dossierplicht

2. Bewaarplicht (de gegevens in het cliëntendossier blijven conform de wet 15 jaar bewaard)

3. Financiële administratie en facturering (deze gegevens blijven 7 jaar bewaard, zoals de Belastingwet dat vraagt)